Project Description

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ در واقع فراهم کردن بستری روی اینترنت میباشد از قبیل صفحات سوشیال مدیاها و وب سایت که بسیار با سرعت بالاتر و موثر تر و عمیقتر ما بین مشتریان و شما ایجاد میشود و باعث جلب توجه بیشتر مردم به موردهایی که دنبال آنها برای حل مسایلشان در واقع میگردند بسیار بیشتر شود، حل مسایل جدیدتر با تکنیکنهای جدیدتر قابل حل هستند بنابراین موثرتر میشود

تفوت بزرگی که بین مدیای تلوزیو و دیجیتال مدیا وجود دارد این است که شما اطلاعات بهتری میتوانید از محصول مورد نظرتان بدست بیاورید زیرا قبل از شما افرادی بوده اند که از آن محصول استفاده کرده اند و نقاط ضعف و قدرت آن محصول را کاملا بدون هیچ گونه خجالتی یا رودر وایسی به شما میدهند آن هم به صورت رایگان در ضمن بیشتر شرکتها البته نه در ایران به شما فرصت استفاده از آن محصول را به شما میدهند و در صورت نارضایتی آن را تعویض و اغلب پس میگیرند و مبلغ آن را هم باز میگردانند. این حالت به شما چه قدرتی میدهد؟ به شما چه رضایت خاطری میدهد؟ شما بگویید

امروزه هر فردی که اطلاعات دقیق و بروز تری داشته باشد آن فرد برنده است

دیجیتال مارکتینگ

MORE FROM THE AVADA COLLECTION